Cardtraders.eu

Skip to Main Content »

Search Site
Politika piškotkov

To spletno mesto za potrebe zagotavljanja funkcionalnosti košarice in zaključka nakupa uporablja piškotke. Z nadaljevanjem uporabe strani se strinjate z uporabo le-teh. Kliknite za več informacij o piškotkih.

You're currently on:

NOVO

Duel Power

cena 31,99€ za kos

Yu-Gi-Oh! Žargon

(SSYJ – slovar slovenskega Yu-Gi-Oh! jezika)

R - S

 # - C          D - H          I - P          R - S          Š - Z

R

 

Randomnaključje

Izraz se nanaša na karto ali karte, ki so izbrane po naključju, tako je izid nepredvidljiv.

Kadar naključno izbiramo eno karto, jih premešamo ter obrnemo z hrbtno stranjo navzgor in nato naključno izberemo eno ali več kart.

 

Rank - /

Tako se stopnji, ki jo imajo xyz pošasti. Medtem, ko imajo vse ostale pošasti, zvezdice, ki predstavljajo njihovo stopnjo, na desni strani. Se Rank xyz pošasti najde na levi strani.

Rarityredkost karte  

Redkost karte lahko določimo po tem kako svetlikajoča je karta. Bolj se karta sveti bolj je redka. Poznamo več vrst redkosti. Od spodaj navzgor si sledijo, Rare, Super Rare, Ultra Rare, Gold Rare, Secret Rare, Ultimate Rare, Ghost Rare. Poznamo še nekaj posebnih redkosti, kot so Duel Terminal, Parallel Rare

 

Reborn oživeti (rebornam)

Izraz, ki nam pove, da smo s posebnim priklicem oživeli pošast z pokopališča. To lahko naredimo z učinki različnih kart.

Primer: "Monster Reborn", "Call of the Haunted", "Zombie Master"

 

Recyclingrecikliranje

Metoda s katero večkrat ponovno uporabit karte, ki smo jih že uporabili in so na našem pokopališču. Z to metodo karte z našega pokopališča vračamo nazaj v naš kupček tako, da jih lahko kasneje ponovno uporabimo.

 

Reduced Functuionality Cardskarta z znižano uporabnostjo

To so karte, katere lahko prikličemo samo s pomočjo druge karte, zaradi česar je uporabnost teh kart drastično znižana.

Primer: "Mystical Beast Serket",  "Thousand-Eyes Idol", "Weather Report"

 

Removed from Playkarte odstranjene iz igre

Zastarel izraz, ki ga je danes zamenjal izraz "Banish" oz. pregnati.

Več o tej temi si lahko preberete pod geslom "Banish"

 

Replayponovitev

Ponovitev je dejanje, kadar lahko igralec z eno pošastjo ponovno napade, zaradi določene spremembe na polju, po tem ko je igralec že napovedal napad.

 

Reprint ponovni natis.

Kadar neka že izdana karta izide v novi ediciji, rečemo da gre za ponovni natis neke karte. Redkost karte, ki so ponovno natisnjene ostane enak ali pa se celo zniža, tako da so karte dostopne širši bazi igralcev. Velikokrat gre tukaj pa ponovni natis zelo močnih in uporabnih rednih kart.

Primer: "Pot of Duality", "Black Luster Solder – Envoy of the Begning"

 

Resolverazrešiti

Ko se učinek neke karte razreši, komaj takrat začne ta učinek tudi delovati. Običajno je karta takrat udi poslana na pokopališče razen če gre za trajno karto. Drug primer je karta "Different Dimension Capsule", ki po aktivaciji ostane na polju dokler se njen učinek ne razreši do konca.

Pomni: V fazi boja, po razrešitvi učinka ene nasprotnikove karte se lahko aktivirajo samo učniki hitri urokov ali proti past.

 

Respond odziv

Nekatere dejanje igralca, kot na primer priklic pošasti ali vlečenje karte v fazi vleke karte ter napoved napada nimajo hitrosti uroka in ne začnejo člena verige, vendar se lahko nasprotnik na da dejanja odzove. Nasprotnik nato aktivira karto v odziv na naše dejanje. Odziv nato začne člen verige.

Pomni: Zelo pomembno je da poznam te izraze in da vem kdaj odigramo neko karto kot člene že obstoječe verige in kdaj se na neko dejanje odzovemo.

 

Return vrniti

To je izraz, ki opisuje dogajanje v katerem karta spremeni svojo lokacijo na polju. vrnemo neko karto s polja nazaj v roko ali iz roke nazaj v kupček, lahko vračamo tudi karte, ki so bile pregnane. . Več o tem, kako se vrača karte s polje v roko si lahko preberete pod geslom "Bouncing".

 

Result of Battlerezultat boja

Kot rezultat boja se lahko zgodi več stvari. Lahko ena pošast uniči drugo, igralec lahko izgubi življenjske točke, ali pa se ne zgodi nič. Več o rezultati bojah si lahko preberete pod gesli "ATK", "DEF" in "Destroyed by Battle"

 

Ritual Monsterritualna pošast

Ritualno pošast lahko prikličemo samo z ustreznim urokom. Ritualne pošasti so modre barve in spadajo v naš glavni kupček. Ob igranju uroka, ki nam omogoča priklic ritualne pošasti moramo še ali z polja ali iz roke žrtvovati pošasti ali pošasti katerih skupna stopnja je enaka ali večja od stopnje ritualne pošasti, ki jo bomo priklicali.

Primer: strategije arhetipa "Gishki" se vrtijo okoli priklica ritualnih pošasti

 

Ritual Summonritualni priklic

Za ritualni priklic moramo imeti ritualno pošast in ustrezni urok v roki. Najprej odigramo urok, nato z polja ali iz roka na pokopališče pošljemo pošasti ali pošasti, katerih skupna stopnja je enaka ali presega stopnjo naše ritualne pošasti. Ko smo storili to, lahko iz roke prikličemo ritualno pošasti. Ritualni priklic je eden on načinov posebnega priklica.

 

Rullingpravilo

Pravilo je "izjava", ki jo izda Konami in velja v povezavi med pravili igre in učinki kart.

Kljub temu da je Konami začel iniciativo "Problem-Solving Card Text" niso vsi učinki vedno kristalno jasni, zato Konami izdaja pravila, kako se odigra igra v določenih primerih.

 

 

S

 

Sack – (sackati)

Podobno kot "Lucksack", tudi ta izraz pomeni, da je imel igralec srečo, saj se ravno s karto, ki jo je potegnil z vrha svojega kupčka obrnil potek igre, dobil prednost, ali zaradi te karte celo zmagal.

 

Sacrifice - žrtvovati

Drug Izraz za žrtvovanje pošasti za priklic močnejše. Več o tej temi si lahko preberete pod geslom "Tribute"

 

Scooppredati igro

Pomeni predati igro. To se običajno zgodi, ko igralec uvidi, da igre nikakor več ne more zmagati. Prednosti predaje so, da nam preostane več časa za igranje dvoboja. Lahko prikrijemo naše karte v roki in na polju, ki bi jih morda kasneje na poti do poraza morali razkriti. Angleško ime izvira iz tega, da ko se igralce preda, ta pobere "scoopa" vse svoje karte na kup in jih premeša.

Zanimivost: V času, ko karta "Victory Dragon" še ni bila prepovedana, so se igralci z predajo pred napadom te pošasti lahko izognili porazu v dvoboju, saj je zaradi njegova učinek lahko z enim napadom prinesel zmago v dvoboju, medtem ko če se je igralec predal je te izgubil le igro. Kasneje je "Victory Dragon" postal prepovedana karta in tega problema ni več.

 

Searcher iskalec

Ime za katerokoli karto, ki nam dovoli, da iz našega kupčka prikličemo karto na polje, jo damo v roko, na pokopališče, jo preženemo ali damo na vrh našega kupčka. Naš kupček se nato premeša. Takšne karte so zelo pomembne za našo strategijo, saj nam omogočajo, da v ključnih trenutkih, izberemo prav tisto karto, ki jo potrebujemo.

Primer: "Sangan", "Reinforcement of the Army"

 

Second Summondrug (ponovni) priklic

Gre za drug izraz kako rečemo dvojnemu priklicu, Več o tej temi najdete pod geslom "Gemini Summon"

 

SEGOC (Simultaneous Effects go on Chain – več učinkov gre istočasni v verigo.

To se lahko zgodi kadar npr. "Mystic Tomato" napade nasprotnikov "Mystic Tomato" v napadalnem položaju. V tem primeru se aktivirata dva sprožilna učinka hkrati. V takem primeru se oba učinka aktivirata in začneta verigo. V takih primerih je na prvem mestu v verigi vedno obvezen učinek igralca ki je na potezi, na nasprotnikov obvezen učinek, nato neobvezen učinek igralca ki je na potezi in za konec še neobvezen učinek nasprotnika. Veriga se nato razreši v nasprotnem vrstnem redu.

 

Somi (Special Summon Only Monster) – pošast, ki jo lahko prikličemo samo s posebnimi priklicem

Še eden japonski izraz, ki opisuje pošasti, ki jih lahko prikličemo samo s posebnim priklicem. Če nam je te pošasti uspelo priklicati na ustrezen način in se nato bile uničene in poslana na pokopališče, jih nato lahko ponovno oživimo s karto "Monster Reborn"

Primer: "Aqua Spirit", "Harpie Lady Sisters"

 

Sendposlati

Kadar rečemo da neko karto pošljemo, takrat gre tak karta vedno na pokopališče Pošljemo lahko karto iz roke, z našega polja ali kupčka na pokopališče.

Pomni: poslati karto ni enako kot zavreči karto! Čeprav je zavržena karto do neke mere poslana karta, pa poslana karta ni zavržena. Enako velja pri uničenju. Čeprav je tudi uničena karta poslal na pokopališče, pa ni vsaka poslana karta na pokopališče nujno uničena

 

Setigrati karto z licem navzdol

Kadar igramo pošast v obrambni položaj ko na polje postavimo vertikalno z licem navzdol. Prav tako lahko igramo z licem navzdol urok ali past, vendar ju na polje postavimo horizontalno.

 

Set Numberštevilka edicije

Identifikacijska številka vsake karte iz ene edicije. Vsaka edicija imajo svojo oznako in vsaka karta ima poleg ustrezne kratice edicije iz katere prihaja tudi svojo lastno številko. To številka lahko najdemo na desni strani karte med sliko in njenim besedilom.

 

Shuffle (pre)meštai

Premešamo lahko našo roko ali naš kupček. Premešati pomeni, da jih razvrstimo v naključen vrstni red. Kadar s pomočjo iskalca iz kupčka vzamemo karto  moramo nato naš kupček vedno premešati razen če na iskalcu piše kako drugače.

Pomni: Čeprav ni zapovedano kako moramo premešati naš kupček je prepovedano med mešanjem gledati v karte, tako, da vidimo katere karte mešam. Prav tako je prepovedano da bi med mešanja na kakršenkoli način razvrščali karte.

 

Side Deckpomožni (stranski) kupček

Side deck lahko vsebuje med 1 in 15 petnajstimi kartami. Te karte so ločene od glavnega kupčka. Med igrami dvoboja lahko izmenjamo karte iz glavnega kupčka s temi iz pomožnega kupčka. Za vsak karto, ki jo iz pomožnega kupčka dodamo v glavni kupček, moramo odvzeti točno eno karto in jo za čas tega dvoboja prestaviti v pomožni kupček. Po vsakem dvoboju moramo ponovno izmenjati karte tako, da naš glavni kupček izgledati tako, kot je izgledal preden smo v njem zamenjali karte iz pomožnega kupčka.

 

Siding(sajdati)

Dejanje, ki opisuje izmenjavo kart med našim glavnim in pomožnim (stranskim) kupčkom med igrami v dvoboju. Za vsako karto, ki jo damo iz pomožnega kupčka v glavni kupček, moramo prestaviti eno karto z glavnega kupčka v pomožni. Med dvoboji moram te kartami zamenjati nazaj tako, da je naš kupček takšen, ko je bil preden smo začeli z prejšnjim dvobojem.

 

Signature Card(karta, ki  predstavlja nas oz. naš kupček)

Izraz, ki se bolj navezuje na animirano serijo, kot pa na igranje igre same. V animirani seriji je imel vsak igralec eno karto, ki je predstavljala njega in njegov kupček skozi serijo. V igri lahko to povežemo z določeno celo možno karto, ki je značilna za določen kupček

Primer1: Primer takšne karte v animirani seriji je "Dark Magician"

Primer2: Primer takšne karte v HERO kupčku bi bila karta "Elemental HERO the Shining"

Zanimivost: V nekaterih videoigrah lahko označite vašo ključno karto, ki vas predstavlja. Nato bo igra ob igranju te karte igrala posebno glasbo v ozadju.

 

Sleeve(s)ovitek (ovitki)

Ovitki je nepogrešljiva oprema za vsakega igralca. Ovitki ščitijo naše karte pred poškodbami med igranju in predvsem med mešanjem. Priporočljivo je imeti različne ovitke za karte v glavnem ter pomožnem kupčku od tistih, ki so v našem dodatnem (extra) kupčku. Prav tako ne škodi, če imamo na turnir vsaj nekaj rezervnih ovitkov, če ne cel paket.

 

Special Summonposeben priklic

Za razliko od normalnega priklica je poseben priklic pogojen s posebnimi učinki različnih kart.

Medtem ko lahko v eni potezi napravimo samo en normalen priklic pošasti, nismo omejeni s tem koliko osebnih priklicev lahko naredimo.

V principu razlikujemo dva različna načina posebnega priklica in sicer takšne, ki so vgrajeni oz. so pošastim lastni. Primer takšne pošasti je "Cyber Dragon"

Drug način je poseben priklic s pomočjo urokov pasti ali posebnih učinkov pošasti. Primeri takšnih kart so "Monster Reborn", "Call of the Haunted", "

 

Spell Speedhitrost uroka

Izraz, ki se nanaša na to, kako hiter je nek učinek. Hitrost uroka je lahko 1, 2 ali 3. In sicer, Hitrost 1 je najpočasnejša in hitrost 3 je najhitrejša.

Pomni: Na vsak učinek lahko odgovorimo samo z učinkom iste ali višje hitrosti uroka.

 

Spinzavrteti

To sicer ni uraden izraz, a zato ni nič manj pomemben. Izraz je nastal ob igri pošasti "Raiza the Storm Monarch". Ta izraz tako opisuje učinek te karte, ki je pa vrne eno karto s polja nazaj na vrh igralčevega kupčka. Takšna taktika je lahko uspešna in še bolj nadležna, saj izgubljamo karte na polju, ob temu, da nam ta strategija ne omogoča, da bi potegnili kakšno novo karto.

Pomni: Spin ni enako kot "bounce"

 

Splashable/

Ponovno en izraz, ki nima ustreznega slovenskega prevoda. S temle izrazom označimo karte, ki naredi močnejši vsak kupček, ne glede na to v kateri kupček smo karto dali. Veliko takih kart ima tudi status standardnih kart. Več o standardnih kartah si lahko preberete pod geslom "Staple".

Primer1: Primer takšne karte bi bil "Gorz, the Emissary of Darkness". Čeprav ne paše ravno v vsak kupček je to izredno močna karta, ki lahko spreobrne potek igre.

Primer2: V to kategorijo spadajo tudi zelo močne karte, ko so npr. "Dark Hole", "Solemn Judgment", te karte so tako pogoste, oz. jih vidimo skorajda v vsakem kupčku, zato ji rečemo že kar standardne karte.

 

Stacking(zlaganje)

Ta izraz se nanaša na goljufanje, in sicer na to, da si igralec med mešanjem svojega kupčka namesti karte, običajno na vrh, da čim prej pride do njih. Da se temu izognem, lahko nasprotnikov kupček, ko je nehal mešati, "cuttamo" oz. prevzdignemo ali premešamo.

 

Stall zavlačevati

Izraz, ki opisuje karte, s katerimi zavlačujemo igro. Takšna strategija se vrti okoli tega, da upočasni nasprotnika na različne načine. Najbolj pogost in učinkovit način zavlačevanja je, da nasprotniku onemogočimo napadati s pošastmi. Zavlačevati se da tudi z počasno igro, zato so igralci omejeni s časom, in sicer imajo 3 minute za svojo potezo.

 

Standby Phasefaza priprave

Nekatere karte imajo učinke, ki se aktivirajo v tej fazi, ali pa karte v tej fazi zahtevajo največkrat plačilo cene. Tudi če se v tej fazi ne aktivira nobena karta, imata igralca možnost v tej fazi odigrati pasti in/ali hitre uroke.

 

Staplestandardna karta

To so karte, ki so lahko skorajda v vsakem kupčku. Nekatere od teh kart so tako standardne, da igralci sestavijo svoj kupček okoli teh kart, rajši kot pa okoli kart določenega arhetipa

Primer: "Dark Hole", "Heavy Storm", "Monster Reborn", "Solmen Judgment"…

 

Starter Deckzačetni kupček

To je kupček, ki ga lahko kupimo v trgovini. Je dober kupček za začetnike, ki so komaj začeli igrati in se še spoznavajo s pravili in mehaniko igre.

 

Structure Decknadaljevalni kupček

Tudi tale kupček lahko kupimo v trgovini. Namenjen je še naprednim igralcev. Tile kupčki so sestavljeni iz enega določenega arhetipa in igralcu omogoča, da se s takšnim kupčkom hitro odpravi na svoji prvi turnir.

 

Suicide samomor

To je neuraden izraz, ki ga uporabljamo, kadar pošast namerno napada pošasti, ki ima isto ali večje število napadalnih točk. V primeru, da napademo pošasti z istim napadom, smo to najverjetneje storili, da je znebimo zaradi njenega nadležnega učinka. Če pa smo napadli v pošast z večjim, smo to najverjetneje storili, da aktiviramo poseben učinek naše počasti, ki se aktivira, ko napade, ali ko je uničena preko boja.

 

Summonpriklic pošasti

Priklic pošasti je kadar na polje prikličemo pošast z licem navzgor. Igranje pošasti z licem navzdol ni priklic pošasti, vendar se šteje kot navaden priklic in nato ne morem več priklicati druge pošasti z normalnim priklicem. Poznamo več načinov priklica pošasti, normalni priklic, kamor spada tudi priklic z žrtvovanjem. Nato poznamo še posebne priklice pošasti, kamor spadajo, fuzijski priklic, ritualni priklic, synchro priklic in xyz priklic. Več o njih si lahko preberete pod njihovimi gesli. 

Pomni: Kadar se pošast, ki je bila pregnana iz igre, vrne nazaj na polje to ni priklic pošasti!

 

Summoning conditionpogoj za priklic

To je izrazom ki nam pove, da neka pošast za svoje priklic potrebuje posebne pogoje. Ti pogoji morajo biti izpolnjeni pred priklicem pošasti, da jo lahko položimo na polje.

 

Support card(s)karte, ki so v podporo

Vsaka karta, ki podpira eno ali več določenih kart se šteje kot karta v podporo. Te karte so predvsem usmerjene v podpiranje različnih arhetipov. Kot karte v podporo največkrat razumemo uroke in pasti, ki so v pomoč nekemu arhetipu in ga tako še dodatno ločijo od drugih arhetipov.

 

Surrenderpredati se

Pomeni predati igro, ki jo trenutno igrate. Če predate igro pomeni, da ste izgubili eno igro in pa ne dvoboja, v kolikor niste izgubili igre že prej. Več o predaji lahko preberete pod geslom "Scoop"

 

Swarmpreplaviti

To je proces v katerem igralec na hitro v eni potezi na polje prikliče večje število pošasti v poizkusu, naredi čim več škode življenjskim točkam nasprotnika.

Primer: Arhetipi, ki zlahka preplavijo polje "Infernity", "Black Wing", "Fabled"

 

Synchro Monstersynchro pošast

Synchro pošasti so pošasti bele barve in spadajo v naš dodatni (extra) kupček.

 

Synchro Summonsynchro priklic

Eden en načinov posebnega priklica pošasti. Z synchro priklic pošasti potrebujemo eno "Tuner" pošasti in eno ali več navadnih (ne-tuner) pošasti. Za priklic synchro pošasti stopnje osem, mora biti skupna stopnja naše "Tuner" pošasti in ostalih navadnih pošasti prav tako osem. Nekatere synchro pošasti imajo še dodatna navodila kako jo priklicati.

 

 # - C          D - H          I - P          R - S          Š - Z